WABOKU CAFE TOKYO 5 @ WABOKU CAFE TOKYO

photo by yasu