WABOKU CAFE TOKYO 4 @ WABOKU CAFE TOKYO

photo by yasu