WABOKU CAFE TOKYO 3 @ WABOKU CAFE TOKYO

photo by yasu