WABOKU CAFE TOKYO 1 @ WABOKU CAFE TOKYO

photo by yasu